LiepU notiek darba apspriede par ES projektiem (0)

Simona Laiveniece
Sabiedrisko attiecību daļa
10.12.2018

Liepājas Universitātē notika ES atbalstītā SAM 8.2.1. projektā “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana” iesaistīto speciālistu darba apspriede, kurā piedalījās arī citu ES atbalstīto Liepājas Universitātē realizējamo SAM projektu speciālisti, t.sk., SAM 8.2.2., SAM 8.2.3..


SAM 8.2.1. projektā ir iesaistīta gan Liepājas Universitāte, gan vēl piecas Latvijas augstskolas, t.sk., LU, DU, RTA, JVLMA un LSPA.


Liepājas Universitāte ir galvenā atbildīgā par jaunveidojamo pedagoģijas virziena studiju programmām “Pirmsskolas pedagoģija”, “Sākumskolas pedagoģija” un “Logopēdija”, savukārt LiepU speciālisti ir iesaistīti kā eksperti arī citu augstskolu projektos, kuros tiek izstrādāti citu ar pedagoģiju saistītu jaunveidojamo studiju programmu izstrādes un ieviešanas pasākumi.


Diskusijas gaitā izkristalizējās vairāki problēmjautājumi, uz kuriem ir jārod atbildes projekta pašreizējā - sākuma stadijā, lai jaunveidojamās pedagogu studiju programmas tiktu izstrādātas pilnvērtīgi un, lai būtu iespēja tās sekmīgi ieviest.


Tā kā Liepājas Universitāte realizē vairākus ES projektus, tajā skaitā arī SAM 8.2.3. projektu “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē”, tad projekta vadītāja, VSZF dekāne Inta Kulberga saskata saskarsmes punktus abu projektu realizācijas gaitā vairākos aspektos: “Viens no aspektiem ir saprast jaunveidojamo pedagogu studiju programmu struktūru, lai būtu iespējams pielāgot ne tikai pārējo studiju virzienu studiju programmas atbilstoši izmaiņu tendencēm un darba tirgus pieprasījumam, kā arī pašas universitātes turpmākas darbības sekmīgu virzību gan Kurzemes reģiona, gan Latvijas kontekstā. Savukārt otrs vienojošais aspekts ir saistīts ar atbilstošas Liepājas Universitātes pārvaldības modeļa pilnveidošanu, lai jaunizveidotās studiju programmas būtu iespējams sekmīgi realizēt ilgtermiņa, optimizējot esošos resursus.”

Atpakaļ

Neviens komentārs šim ierakstam vēl nav pievienots.

Zemāk novietotajā laukā, lūdzu ievadiet drošības kodu vlw2, pretējā gadījumā Jūsu komentārs netiks pievienots:

Nosūtīt

Kalendārs

Jun
30

Promocijas darba aizstāvēšana

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00