LiepU tiek sākts Eiropas Sociālā fonda projekts (0)

Sabiedrisko attiecību daļa
06.11.2018

2018. gada oktobra beigās tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē” īstenošanu.


Projektā piesaistītais finansējums turpmāko trīs gadu laikā tiks izmantots augstskolas pārvaldības sistēmas īstenošanai piecos darbības virzienos – (1) esošo studiju virzienu struktūras un programmu satura izvērtēšanai un pasākumiem to salāgošanai ar atbilstošo nozaru attīstības vajadzībām; (2) Liepājas Universitātes mūsdienīgas pārvaldības modeļa izveidošanai; (3) esošās kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai; (4) digitālo e-risinājumu ieviešanai un pilnveidošanai augstskolas pārvaldībā un kvalitatīvākai sadarbībai ar studējošajiem; (5) vadības personāla kompetenču pilnveidošanai.


Projekta īstenošanā nozīmīgu lomu ieņem augstskolas stratēģisko partneru, tai skaitā studējošo, absolventu, un atbilstošo industriju iesaiste, sniedzot viedokli un ieteikumus, kā arī piedaloties pilnveides pasākumu īstenošanā.


Pieejamo Eiropas projektu līdzekļu piesaiste augstskolas labākas pārvaldības procesu finansēšanai ir stratēģiski nozīmīgs visa Liepājas Universitātes personāla attīstībai, kā arī - projekta rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu augstskolas institucionālās veiktspējas uzlabošanā un konkurētspējas stiprināšanā Kurzemes reģionā un Latvijas attīstības plānošanas vadlīniju izpildē.


Projekts “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē”  Nr.: 8.2.3.0/18/A/017 norisināsies līdz 2021.gada 31. decembrim.


Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros: pilnveidot augstākās izglītības institūciju studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūciju pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.


Šī projekta īstenošanā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Atpakaļ

Neviens komentārs šim ierakstam vēl nav pievienots.

Zemāk novietotajā laukā, lūdzu ievadiet drošības kodu zfgj, pretējā gadījumā Jūsu komentārs netiks pievienots:

Nosūtīt

Kalendārs

Jul
18
Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Sep
02

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

09:30