Mantiju pasūtīšana

Absolventa cepures un mantijas nomas maksa  16.50 EUR. Ja vēlaties nomāt mantiju un savā īpašumā iegādāties absolventa cepuri, maksa 26.00 EUR (11.00 EUR mantijas īres maksa + 15.00 EUR maksa par cepuri). 

Summa jāsamaksā LiepU grāmatvedībā, Lielajā ielā 14, 217, telpā, vai jāpārskaita LiepU kontā ar norādi 21383 „Absolventa cepures un mantijas komplekta noma”.

 

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219
PVN reģ.Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.LV45TREL9150190000000

 

! Maksājums jāveic kursa vecākajam vai kursa deleģētam studentam (jāsavāc naudiņa no kursa biedriem, kuri vēlas nomāt mantijas, un jāveic maksājums).

 

 

! Maksājumu apstiprinošs dokuments (kases čeks vai maksājuma uzdevums) jāuzrāda Sabiedrisko attiecību daļā (Lielā iela 14, 116. telpa) vai jāieskenē un jāiesūta elektroniski, e-pasts: pr@liepu.lv (jānorāda kurss un cilvēku skaits, par kuriem veikts maksājums. Ja kāds vēlas iegādāties savā īpašumā cepuri, jānorāda, cik ir šādu cilvēku).


Atpakaļ

Kalendārs

Jun
30

Promocijas darba aizstāvēšana

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00