Izsoles

Informācija par izsoli - ēkas Ganību ielā 36/48, Liepājā, ar kadastra Nr.17000330178, ar kadastra apzīmējumu Nr.17000330178 001, kas sastāv no dienesta viesnīcas ēkas 4830.9 m2 platībā, nomas tiesību izsole.

Piedāvājumi dalībai izsolē jāiesniedz personiski, pa pastu vai ar kurjera starpniecību, Liepājā, Lielā ielā 14, LV-3401, 239a kabinetā, 2.stāvā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.16.00,  līdz 2018. gada 24.jūlijam, plkst. 12.00, kur tos reģistrē iesniegšanas secībā, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 25.jūlijā, plkst.11.00, Liepājā, Lielajā ielā 14, telpā Nr. 203.

Pirmā izsole, izsoles veids: rakstiska


Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu 
Kasparu Baltputnu, mob.tālr.nr.: 22000854,


Cena- no 0,57 EUR/m2, mēn. (bez PVN)

Maksimālais nomas termiņš - 20 gadi (24.07.2038.)

 

Novērtējums

Pieteikuma veidlapa

Nomas līguma projekts

Izsoles nolikums

 

Izsoles rezulāti

Nomnieks: SIA "O.A.G. Projekti", reģ.Nr. LV42103079662

Nomas līgums noslēgts - 02.08.2018.

Nomas termiņš 20 (divdesmit) gadi.

Cena - 0,571 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 2 758,44 EUR (bez PVN)

 

Saite uz sludinājumu VNI sistēmā

 


 

Telpu izsole, Liepājā, Kuršu ielā 20, 700 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 036 0223

Būvju/telpu platība - 700 m2

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

Maksimālais nomas termiņš - 01.12.2019

Stāvs: 1,2,3 no 3

Cena - 1,13 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 791,00 EUR (bez PVN)

 

Nolikums

Līgums

Stāvu plāni

 

Izsoles rezultāti

Nomnieks: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģ.Nr. 3034303202

Līguma noslēgšanas datums: 28.05.2018

Līguma darbības termiņš: 18 mēneši

Cena - 1,13 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 791,00 EUR (bez PVN)

 

Saite uz sludinājumu VNI sistēmā

 


 

Lielā iela 14

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1700 032 0146

Būvju/telpu platība - 263.84 m2

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai

Maksimālais nomas termiņš - 27.04.2023

Stāvs: 0 no 5 Ir lifts

Cena - 1,28 EUR/m2 mēn (bez PVN)

Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 337,72 EUR (bez PVN)

 

Līgums

Nolikums

 

Izsoles rezultāti

 

Nomnieks: SIA "TIAMO GRUPA", reģ.Nr. 4210302997

Līguma noslēgšanas datums: 14.05.2018

Cena – 1,35 EUR/m2, mēn. (bez PVN)

 

Saite uz sludinājumi VNI sistēmā

 


 

VW Jetta izsole

 

Izsoles noteikumi

 

Izsoles rezultāti

Pircējs: Rolands Bērziņš

Cena: 1360 EUR (ar PVN)

 

Atpakaļ

Kalendārs

Jun
30

Promocijas darba aizstāvēšana

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00