Senāts

Senāta locekļi ievēlēti 2018. gada 13. jūnijā,
Senāts darbu sāka 2018. gada 18.jūnijā

Dina Bethere, Pedagogijas un Sociālā Darba Fakultātes asociēta profesore
Madara Bočkāne, studente (Sociālais darbinieks 2. kurss)
Jana Grava, Pedagoģijas un Sociālā Darba Fakultātes lektore
Elīna Ēdola, studente (Tūrisma un rekrēacijas vadība 1. kurss)
Anita Jansone, Dabas un Inženierzinātņu Fakultātes profesore
Pāvels Jurs, Pedagoģijas un Sociālā Darba Fakultātes asociēts profesors
Roberts Jūrmalietis, Dabas un Inženierzinātņu Fakultātes docents
Zanda Gūtmane, Humanitāro un Mākslas Zinātņu Fakultātes asociēta profesore
Armands Grickus, Dabas un Inženierzinātņu Fakultātes asociēts profesors
Inta Klāsone, Humanitāro un Mākslas Zinātņu Fakultātes profesore
Inta Kulberga, Vadības un Sociālo Zinātņu Fakultātes docente
Alīna Katrīna Kūtre, studente (Pirmsskolas skolotājs 3. kurss)
Līga Krūmiņa, bibliotēkas direktore
Diāna Laiveniece, Humanitāro un Mākslas Zinātņu Fakultātes profesore
Linda Lauze, Humanitāro un Mākslas Zinātņu Fakultātes profesore
Edgars Lāma, Humanitāro un Mākslas Zinātņu Fakultātes profesors
Ilze Miķelsone, Pedagoģijas un Sociālā Darba Fakultātes profesore
Ilma Neimane, Pedagoģijas un Sociālā Darba Fakultātes docente
Ieva Ozola, Humanitāro un Mākslas Zinātņu Fakultātes asociēta profesore
Linda Pavītola, Pedagoģijas un Sociālā Darba Fakultātes profesore
Alīda Samuseviča, Pedagoģijas un Sociālā Darba Fakultātes profesore
Irina Strazdiņa, Vadības un Sociālo Zinātņu Fakultātes docente
Monta Sorokina, studente (Eiropas valodas un kultūra 1. kurss)
Liena Tauriņa, studente (Pamatskolas skolotājs 1. kurss)
Dzintars Tomsons, Dabas un Inženierzinātņu Fakultātes lektors
Ilze Valce, Pedagoģijas un Sociālā Darba Fakultātes profesore
Anna Vintēna, studente (Pamatskolas skolotājs 1. kursa)
Māra Zeltiņa, Dabas un Inženierzinātņu Fakultātes docente

Atpakaļ