Satversmes sapulce

 

 

Satversmes sapulce – ievēlēta 2016.gada janvārī, grozīta 2017.jūnijā, precizēta 2017.gada septembrī

 

 

   

Ābele Lilita

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētniece

 

   

Barute Dina

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore

 

   

Bethere Dina

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc.profesore, Izglītības zinātņu institūta pētniece

 

   

Blauzde Olga

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes docente

 

   

Bliska Inga

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente

 

   

Bočkāne Madara

studiju programmas “Sociālais darbinieks” 2.kursa studente

 

   

Briška Inese

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore

 

   

Deimante Dagnija

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente

 

   

Dižgalve Inta

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes vec. sekretāre, Satversmes sapulces sekretāre

 

   

Egliņš-Eglītis Atis

Vadībzinātņu institūta zinātniskais asistents

 

   

Erbs Herberts

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektors

 

   

Ercuma Daiga

KVS vadītāja

 

   

Glikasa Olga

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Izglītības zinātņu institūta pētniece

 

   

Graumanis Zaigonis

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docents

 

   

Grickus Armands

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta vad.pētnieks, Dabas un inženierzinātņu fakultātes asoc.profesors

 

   

Grospiņa Ilze

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore

 

   

Gruntmanis Rodrigo

studiju programmas “Mehatronika” 2.kursa students

 

   

Gūtmane Zanda

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne, asoc. profesore

 

   

Helviga Anita

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece

 

   

Jansone Gerda

studiju programmas “Matemātika un datorzinātnes” 3.kursa studente

 

   

Jonase Iveta

galv. bibliotekāre

 

   

Jūrmalietis Roberts

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docents, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks

 

   

Kalniņa Madara

studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” 4.kursa studente

 

   

Kalniņa Una

studiju programmas “Eiropas valodu un kultūras studijas” 2.kursa studente

 

   

Kaļiņina Valentīna

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asoc. profesore

 

   

Kaša Linda

studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” 4.kursa studente

 

   

Kārkliņa Vaira

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētniece

 

   

Klāsone Inta

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Izglītības zinātņu institūta pētniece

 

   

Kļaviņš Aldis

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesors

 

   

Kolosova Ārija

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente

 

 

   

Kuduma Anda

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece

 

   

Kūma Dace

Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta pētniece

 

   

Kūtre Alīna Katrīna

studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” 3.kursa studente

 

   

Laiveniece Diāna

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Satversmes sapulces priekšsēdētājas vietniece

 

   

Laiveniece Simona

galv. sabiedrisko attiecību speciāliste

 

   

Lanka Svetlana

Izglītības zinātņu institūta zinātniskā asistente

 

   

Lauze Linda

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore

 

   

Lazdeniece Anita

studiju programmas “Komunikāciju vadība” 3.kursa studente

 

   

Lāma Edgars

Kurzemes Humanitārā institūta vadošais pētnieks, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesors

 

   

Medveckis Arturs

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docents, Izglītības zinātņu institūta pētnieks

 

   

Meķe Brigita Laura

studiju programmas “Biznesa un organizāciju vadība” 4.kursa studente

 

   

Miķelsone Ilze

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne, asoc.profesore

 

   

Okuņeva Sandra

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore

 

   

Ozola Ieva

zinātnes prorektore, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asoc. profesore, Kurzemes Humanitārā institūta pētniece

 

   

Pavītola Linda

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc.profesore, Izglītības zinātņu institūta pētniece

 

   

Pūre Inga

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente

 

   

Rakšte Monta

studiju programmas “Sociālais darbinieks” 2.kursa studente

 

   

Riekstiņa Valda

šveicare

 

   

Samuseviča Alīda

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes profesore, Izglītības zinātņu institūta vad. pētniece, Satversmes sapulces priekšsēdētāja

 

   

Sanduca Ina

studiju programmas “Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” 3.kursa studente

 

   

Straupeniece Daiga

Kurzemes Humanitārā institūta pētniece

 

   

Strazdiņa Irina

Vadības un sociālo zinātņu fakultātes docente, Izglītības zinātņu institūta vad. pētniece

 

   

Sustrupa Madara

studiju programmas “Pamatizglītība skolotājs” 2.kursa studente

 

   

Šulce Dzintra

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente

 

   

Tālbergs Aivis

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes lektors

 

   

Tomsons Dzintars

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors, Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta zinātniskais asistents

 

   

Trukšāne Jeļena

finanšu analītiķe

 

   

Ukstiņa Rita

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asoc. profesore

 

   

Vikmane Blāzma

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes docente

 

   

Vīriņa Dzintra

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente

 

   

Zeidenberga Kitija

studiju programmas “Dizains” 2.kursa studente

 

   

Zeltiņa Māra

studiju prorektore, Dabas un inženierzinātņu fakultātes docente, Vadībzinātņu institūta pētniece

 

   

Znotiņa Inta

Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore

Atpakaļ