Amatpersonu atalgojums

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES VALSTS AMATPERSONU ATALGOJUMS PAR 2018. GADA SEPTEMBRI

Atpakaļ

Kalendārs

Jun
30

Promocijas darba aizstāvēšana

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00