Iespēja pieteikties Čehijas valdības stipendijām čehu valodas vasaras kursiem

Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un fiziskās audzināšanas ministrija piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam trīs stipendijas dalībai čehu valodas un kultūras vasaras kursos 2018. gada vasarā. Pieteikšanās notiek līdz 2018. gada 9. martam.

Piedāvājums:

Informācija par abām vasaras skolām atrodama Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājaslapā

Ieinteresētajiem kandidātiem Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) divos eksemplāros jāiesniedz šādi dokumenti:


Stipendija sedz izdevumus par mācībām, apmešanos, ēdināšanu un ekskursijām, kuras organizē kursus rīkojošā augstskola. Netiek izmaksāta kabatas nauda un segti transporta izdevumi uz Čehiju un atpakaļ. Vēlams noslēgt ceļojuma apdrošināšanu.

Ja uz šīm trim stipendiju pieteiksies vairāk interesentu nekā trīs, VIAA vērtēšanas komisija rīkos pārrunas ar kandidātiem. Laiks, kad tās norisināsies, tiks paziņots katram kandidātam individuāli.

Stipendiju kandidātus VIAA vērtēšanas komisija vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

Piesakoties stipendijai, iesniegumi jāiesniedz līdz 2018. gada 9. martam VIAA, Vaļņu ielā 1, sekretārēm 5. stāvā vai vecākajai speciālistei Aijai Jakovičai 6. stāvā, Rīga, LV-1050.

Papildu informācija: 
tālr. 67814331
e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
29

Senāta sēde

Senāta sēžu zāle

12:00

Dec
06

Robotikas sacensības

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Dec
06

Studiju padomes sēde

Senāta sēžu telpā

10:00