Aicinām pieteikties aktuālajām programmām!

 

Rakstīšanas traucējumu korekcija: teorija un prakse
12 ak. st.

 

Programmas mērķauditorija: Speciālās izglītības pedagogi - skolotāji logopēdi, kuri strādā pamatizglītības 1.- 4. klasē un
pirmsskolas izglītības skolotāji, kuri īsteno sešgadīgo bērnu mācību programmu.

Dalības maksa: EUR 58,00 

Programmas vadītāja:     Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore

Norises laiks: Tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 

Runas un valodas izpēte, traucējumu diagnostika un rezultātu atspoguļošana novērtēšanas ziņojumā
8 ak. st.

 

Programmas mērķauditorija:logopēdijas speciālisti

Dalības maksa: EUR 32,00

Programmas vadītāja:     Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore

Norises laiks: Tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 

Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi
16 ak. st.

 

Programmas mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji, speciālās izglītības skolotāji, logopēdi, sociālie pedagogi u.c. speciālisti, kuru darbs saistīts ar agrīnā vecuma bērniem un bērnu ģimenēm.

Dalības maksa: EUR 65,00

Programmas vadītāja:     Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore

Norises laiks: 2019.gada sākums

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 

 

Muzikālās darbības organizēšana pirmskolā, atbilstoši kompetenču pieejai
12 ak. st.

 


Programmas mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi

Dalības maksa: EUR 58,00

Programmas vadītāja:     Baiba Brice, LU pasniedzēja, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotāja,Mg.paed. 

Norises laiks: 2019.gada sākums

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 

 

Zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolā
36 ak. st.

 

Programmas mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu pedagogi (9.-12. kl.)

Dalības maksa: EUR 99,00

Programmas vadītāja:     Linda Zulmane, Mg. philol., Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore

Norises laiks: Tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 


Publiskā runa un mūsdienu tehnoloģijas
14 ak.st.

 

Programmas mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu pedagogi u.c. interesenti

Dalības maksa: EUR 58,00

Programmas vadītāja: Sandra Okuņeva, Mg. philol.lektore

Norises laiks: Tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības

 


Izglītības iestādes bibliotekārs
72 ak.st.


Programmas mērķauditorija: interesenti ar augstāko akadēmisko, augstāko profesionālo,
vidējā speciālo, vidējo izglītību.

Dalības maksa: EUR 200,00 

Programmas vadītāja: Aija Kairēna, Mg.oec.

Norises laiks: No 2018.g. 17.novembra

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)
80 ak.st.


Programmas mērķauditorija: Vispārējās pamatizglītības skolotāji un speciālās izglītības
skolotāji, kas realizē vai plāno realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar
valodas vai mācīšanās traucējumiem (izglītības programmu kodi 21015511, 21015611)

Dalības maksa: EUR 200,00

Programmas vadītāja:     Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore

Norises laiks: 2019.gada janvāra otrā puse

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 

 

Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)
72 ak. st.

 

Programmas mērķauditorija: Vispārējās izglītības pedagogi, kuri īsteno vai plāno īstenot speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem

Dalības maksa: EUR 200,00

Programmas vadītāja:     Inese Stepko, Mg. paed.

Norises laiks: Tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts


 

Pedagoģija
72 ak.st.


Programmas mērķauditorija: Jebkurš interesents ar vidējo izglītību un profesionālajā tālākizglītībā iegūtu kvalifikāciju vai profesionālo/akadēmisko augstāko izglītību, vai profesionālo vidējo izglītību, vai amatnieka kvalifikāciju(meistara līmenis attiecīgajā nozarē) bez pedagoģiskās izglītības.

Dalības maksa: EUR 200,00 

Programmas vadītāja:     Linda Pavītola, Dr.paed., prof.

Norises laiks: Tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts

 


Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē
72 ak.st.


Programmas mērķauditorija: Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (0101 1111; 0101 0121), kurās iekļauti izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, valodas traucējumiem, dzirdes traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, pirmsskolas
izglītības skolotāji; speciālo pirmsskolas izglītības programmu ( 0101 5211; 0101 5221; 0101 5511; 0101 5521; 0101 5611; 0101 5621; 0101 5711; 0101 5721; 0101 5811; 0101 5821; 0101 5911; 0101 5921) pirmsskolas izglītības skolotāji bez speciālā pedagoga kvalifikācijas; sākumskolas skolotāji.

Dalības maksa: EUR 200,00 

Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore

Norises laiks: Tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas

Pēc programmas apgūšanas dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts


Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Kontaktpersona Maija, e-pasts:maija.freimane@liepu.lv

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
09

Zinātnes padomes sēde

Liepājas Universitāte, Senāta [...]

12:00

Nov
12

23. starptautiskā zinātniskā konference...

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Nov
13

Bārtas un malēniešu folkloras kopu muzikāla...

Liepājas Universitāte, [...]

15:00