Piedāvājam iespēju pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" (70 akad. stundas) atsevišķu moduļu apguvei

2.modulis "Rūpnieciskie produkti un vides izglītība" (4 stundas)
Dalības maksa: 19 Euro
Norises laiks: 2018. gada 16. jūnijs

Tēmas: 
Ķermeņa ekosistēma. Ādas biotops. Gremošanas ekosistēma. Dabas aromātu uztvere.
Rūpnieciskās kosmētikas, sadzīves ķīmijas un pārtikas ietekme uz ķermeni un apkārtējo vidi. Rūpnieciski ražoto produktu INCI nomenklatūra un ekoloģiskā pēda.
Rūpniecisko produktu alternatīvas pašu vajadzību nodrošināšanai un vides aizsardzībai.

Pieteikšanās līdz 12.06.2018.

 

Lai aplūkotu citus moduļus, spiediet "Lasīt vairāk"

 

 

Lasīt vairāk

Neformālā izglītības programma “Programmēšanas valodas Python pamati” (18 akad. stundas)

Norises laiks: 20.08.2018.-22.08.2018.

 

Mērķauditorija: programmēšanas interesenti, skolēnu vecāki.

 

Programma nodrošina zināšanas un prasmes algoritmu sastādīšanā un programmēšanā: cikli, sazarošanās, mainīgie, “bruņurupuča grafika”, animācijas veidošana, simulācijas un spēļu veidošana. Dalības maksa, apgūstot visu programmu: 50 Euro.

 

Programma veidota no vairākiem semināriem, tāpēc interesenti var pieteikties un apgūt arī tikai atsevišķus sev interesējošos seminārus (dalības maksa ir norādīta pie katra attiecīgā semināra).

 

Nodarbību vadītājs: Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp., Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors

Lasīt vairāk

Piedāvājam apgūt vairākas A un B programmas Datorikā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2018. gada vasarā piedāvā apgūt vairākas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A un B programmas Datorikā:

 

✓ A programma “Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch” (32 stundas, 81 Euro). 
Norises laiks: 16.07.2018.-03.08.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Scratch.pdf

 

✓ A programma “Programmatūras izstrāde Lego Mindstorms EV3 robotiem programmēšanas vidē LabVIEW” (32 stundas, 81 Euro). 
Norises laiks: 18.07.2018.-15.08.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Roboti.pdf

 

✓ A programma “Ievads programmēšanā, izmantojot programmēšanas valodu Java” (A, 42 stundas, 102 Euro). 
Norises laiks: 02.08.2018.-23.09.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Java.pdf

 

✓ A programma “Programmēšanas valodas Python3 pamati” (18 stundas, 50 Euro). 
Norises laiks: 20.08.2018.-22.08.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Programmesana_Python.pdf

 

✓ B programma “Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs” (160 stundas, 414 Euro). 
Norises laiks:16.07.2018.-03.11.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Datorika%20(informātika)%20160%20stundas,%20B.pdf

 

✓ B programma “Pamatizglītības datorikas (informātikas) skolotājs” (240 stundas, 485 Euro). 
Norises laiks: 16.07.2018.-04.11.2018.
Vairāk par programmu skat. šeit:
https://www.liepu.lv/uploads/files/Datorika%20(informātika)%20240%20stundas,%20B.pdf

 

Kursu norises vieta: Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14
Kontaktpersona: Līga, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv
Pieteikšanās, aizpildot anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Lasīt vairāk

Vēl ir iespēja pieteikties Latvijas Bankas atklātajai vieslekcijai “Latvijas tautsaimniecība – pārkaršanas riski”

15. maijā plkst. 12.00 Liepājas Universitātē ikviens interesents aicināts apmeklēt Latvijas Bankas atklāto vieslekciju “Latvijas tautsaimniecība – pārkaršanas riski”.

Latvijas tautsaimniecības izaugsme ir paātrinājusies, arī iedzīvotāju ienākumi pakāpeniski aug. Pirms aptuveni desmit gadiem strauja izaugsme un ienākumu pieaugums Latvijā tika analizēts komplektā ar tautsaimniecības pārkaršanu un nelīdzsvarotību vairākos sektoros. Vieslekcijā Agnese Rutkovska, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste, skaidros, kas šobrīd notiek savādāk pieprasījuma un piedāvājuma pusē, kā arī analizēs Latvijas tautsaimniecības izaugsmi noteicošos faktorus, tautsaimniecības attīstību raksturojošus strukturālos rādītājus un līdzsvarotai attīstībai nepieciešamās kapacitātes veidošanās līdzšinējās tendences un nākotnes iespējas.

Dalība vieslekcijā ir bez maksas, tai iepriekš jāpiesakās (līdz 10.maijam), zvanot pa tālruni 20234301 vai rakstot uz e-pastu: liga.apenite@liepu.lv.

Lasīt vairāk

Neformālā izglītības programma "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA"

LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvā neformālās izglītības programmu


“ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA” (70 akad. stundas) 265,00 Euro


 

Norises laiks: 02.06.2018.-08.09.2018

Nodarbības vadīs: Liepājas Universitātes docente Vaira Kārkliņa un Liepājas Universitātes lektore Vineta Kulmane.

Piedāvājam iespēju apgūt visu programmu vai atsevišķus moduļus pēc izvēles. Programmas noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta Mūžizglītības nodaļas apliecība atbilstoši apmeklētajam stundu skaitam.

Dalības maksa, apgūstot visu programmu: 265,00 Euro, apgūstot atsevišķus moduļus dalības maksu skatīt pie katra attiecīgā moduļa.

Vajadzīgie materiāli nodarbībām dalībniekiem tiks nodrošināti no organizētāju puses.

Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
09

Zinātnes padomes sēde

Liepājas Universitāte, Senāta [...]

12:00

Nov
12

23. starptautiskā zinātniskā konference...

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Nov
13

Bārtas un malēniešu folkloras kopu muzikāla...

Liepājas Universitāte, [...]

15:00