Iespēja pieteikties B programmai „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” 80 stundas

  • "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā.
 
 

  • "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)

Skolotājiem, kuriem ir sākumizglītības skolotāja kvalifikācija.

 
 

Programmu aprakstus var lasīt šeit https://www.liepu.lv/lv/772/b-programmas
 
Kursu sākums: 22. septembris

Programmas vadītāja: Ilze Miķelsone, Dr.paed.
 
 

Lasīt vairāk

Iespēja pieteikties tālākizglītības kursam „Pedagoģija” 72 stundas, B programma.

Progammas sākums: š.g. 22.septembrī.
 
Programmas mērķauditorija: Jebkurš interesents  ar vidējo izglītību un profesionālajā tālākizglītībā iegūtu kvalifikāciju vai profesionālo/akadēmisko augstāko izglītību, vai profesionālo vidējo izglītību, vai amatnieka kvalifikāciju(meistara līmenis attiecīgajā nozarē) bez pedagoģiskās izglītības.
 
Programmas vadītājs: Dr.paed., prof.Linda Pavītola.
 
Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte
 
Dalības maksa: EUR 200,00. (Varēs maksāt pa daļām)
 
Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegts sertifikāts.
 
Pieteikšanās līdz 2018.gada 10. septembrim, aizpildot anketu adresē  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem
 
Kontaktpersona: Lāsma, e-pasts: luo@liepu.lv

 

 

Lasīt vairāk

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2018. gadā īstenos valsts finansēto B programmu “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

 

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, profesionālo iestāžu pedagogi

 

Sasniedzamais mērķis: pilnveidot sākumskolas un pamatskolas pedagogu zināšanas informātikas un tehnoloģiju jomā.

 

Apjoms: 240 stundas, ko veido:

  • lekcijas un semināri: 30% no kopējā stundu apjoma,

  • patstāvīgais darbs 50% no kopējā stundu apjoma,

  • prakse 20% no kopējā stundu apjoma.

Kopējāis klātienes dienu skaits (t.i.: lekcijas un semināri, patstāvīgais darbs auditorijā): ~ 19 dienas.

 

Lasīt vairāk

Skolu pārstāvjiem ir iespēja pieteikt savus pedagogus tālākizglītības kursiem „Iekļaujošā izglītība”

Liepājas Universitāte uzsāk profesionālās kompetences pilnveidi skolotājiem, kuri īsteno iekļaujošo izglītību pašvaldību vispārizglītojošās skolās, izmantojot speciālās izglītības programmas (24 stundas). Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros.


Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros laikā no 2018.gada oktobra līdz 2019.gada augustam notiks mācības iekļaujošo izglītību īstenojošo pašvaldību vispārizglītojošās skolu pārstāvju grupām ar mērķi pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci, nodrošinot viņiem iespējas efektīvi īstenot iekļaujošās izglītības koncepciju vispārizglītojošajās skolās kompetenču pieejas ieviešanas kontekstā. 

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 6.moduļa "Pašizgatavoti eliksīri uzturam" (16 stundas) apguvei

Dalības maksa: 55 Euro
Norises laiks: 2018. gada 24. augusts un 25.augusts, plkst. 10:00-17:00.
Norises vieta: Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14, 412. telpa (4.stāvs).

Tēmas
Savvaļas un dārza augi uzturam un to dziednieciskās īpašības.
Uztura eliksīru grupas, to īpašības un lietošana.
Uztura eliksīru gatavošana – nepieciešamie produkti, piederumi, receptes, darba gaita.

 

Nodarbības vadīs: Liepājas Universitātes docente Vaira Kārkliņa un Liepājas Universitātes lektore Vineta Kulmane.

Vajadzīgie materiāli nodarbībām dalībniekiem tiks nodrošināti no organizētāju puses.

 

Pieteikšanās līdz 20.08.2018., aizpildot pieteikšanās anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kontaktpersona: Līga (tālrunis: 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv).

Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
09

Zinātnes padomes sēde

Liepājas Universitāte, Senāta [...]

12:00

Nov
12

23. starptautiskā zinātniskā konference...

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Nov
13

Bārtas un malēniešu folkloras kopu muzikāla...

Liepājas Universitāte, [...]

15:00