Notiek pieteikšanās programmai "Speciālā izglītība" (B, 96 stundas)

Notiek pieteikšanās programmai "Speciālā izglītība" (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem  un garīgās attīstības traucējumiem) (B, 96 stundas)

Nodarbības  - 2015. gada 19. augusts - 2015. gada 31. oktobris

Pieteikties līdz 14. augustam,aizpildot anketu šeit http://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem

Sīkāka informācija zvanot – 64325477 vai rakstot maija.putekle@liepu.lv
Lasīt vairāk

Notiek pieteikšanās programmai “Pedagoģija” (B, 72 stundas)

Kursu mērķauditorija- pedagogi ar profesionālo augstāko, profesionālo vidējo izglītību vai amatnieka kvalifikāciju, kas atbilst meistara līmenim attiecīgajā nozarē.

Lasīt vairāk

Ieteikumi augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem - studentiem

Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācijas (LAKMA) un biedrības "Patvērums 'Drošā māja'" realizētā Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem" (Granta līgums Nr. IF/2013/3/4) ietvaros apkopoto metodisko materiālu.

Lasīt vairāk

Atvērti sarunai un sadarbībai ar trešo valstu valstspiederīgajiem studentiem

Jau kopš pērnā gada nogales biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija” īsteno projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem”. Lai īstenotu mērķi - pilnveidot un paplašināt dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus – projektā īstenotas aktivitātes septiņos Latvijas novados, kopā apmācot ap 120 jomas speciālistus.
Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
09

Zinātnes padomes sēde

Liepājas Universitāte, Senāta [...]

12:00

Nov
12

23. starptautiskā zinātniskā konference...

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Nov
13

Bārtas un malēniešu folkloras kopu muzikāla...

Liepājas Universitāte, [...]

15:00