Aicinām interesentus pieteikties! “C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē

Nodarbību sākums 2018. gada oktobrī.

 

Mācības notiks klātienē, latviešu valodā, mācību ilgums 6 mēneši. Sīkāk par programmu ŠEIT.

 

 Pieteikties pa tālruni: 63429249 vai rakstot e-pastu: viktorija.nikitina@liepu.lv

 

 

Lasīt vairāk

Noslēgusies pieteikšanās valsts finansētai B programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

10.septembrī noslēdzās pieteikšanās valsts finansētai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītībaspakāpe), 240 stundas. Kopumā mācībām tika saņemti 202 pieteikumi. 

 

Pašreiz pieteikumi tiek izskatīti, lai saskaņotu tos ar Izglītības un zinātnes ministriju. Par iekļaušanu/ neiekļaušanu grupā, norises vietu un nodarbību datumiem informēsim katru pedagogu personīgi.


2018.gadā B programma “Datorikā” 240 stundu apjomā būs veidota par pamatu ņemot 2015. gadā Liepājas Universitātes izstrādāto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu “Datorika” pamatizglītības skolotājiem, ievērojot 2018. gada Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma prasības - programmai palielinot kursu dalībnieku patstāvīgā darba īpatsvaru, papildinot nodarbību tēmas ar mācību metodikas lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā jautājumiem, kā arī iekļaujot programmā lietpratību datorikā attīstošu projektu izstrādi.


Kontaktpersona: Līga Apenīte, tālr. 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv

Lasīt vairāk

Tālākizglītības kursa „Pedagoģija” (72 st. B programma) nodarbību plānojums

Nodarbības plānotas:


22.09.2018. 10:00 – 17:00
06.10.2018. 10:00 – 17:00
20.10.2018. 10:00 – 17:00
03.11.2018. darbs attālināti
10.11.2018. 10:00 – 17:00
24.11.2018. 10:00 – 17:00
03.12.2018. darbs attālināti
08.12.2018. 10:00 – 17:00

 

Norises vieta – Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja

 

Lasīt vairāk

Iespēja pieteikties B programmai „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)”

Vispārējās pamatizglītības skolotāji un speciālās izglītības skolotāji, kas realizē vai plāno realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem aicināti pieteikties tālākizglītības B programmai „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)”, 80 st.


Kursu norises laiks: 12.10. – 8.12.2018.
Kursu norises vieta: Liepāja

Vairāk par kursu programmu var uzzināt Liepājas Universitātes mājas lapā sadaļā Mūžizglītība.


Pieteikšanās kursiem līdz 01.10.2018.


Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore.


Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem
 
Kontaktpersona: Lāsma, e-pasts: luo@liepu.lv

Lasīt vairāk

Skolotājiem logopēdiem un logopēdiem ir iespēja pieteikties tālākizglītības kursiem „Agrīnās attīstības logopēdija” (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam) 72 stundas, A programma

Programmas mērķauditorija: skolotāji logopēdi, logopēdi


Programmas īsa anotācija: programmas realizācija sniedz iespējas apgūt zināšanas par agrīnā vecumposma bērnu attīstības likumsakarībām, prasmi konstatēt traucējumus bērnu funkcionālajā attīstībā un pielietot mikrologopēdijas tehnoloģijas to novēršanai vai mazināšanai, sniedz praktiskus ieteikumus runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas plānu izstrādē un realizācijā, kā arī izpratni par primārās, sekundārās un terciārās profilakses nozīmi.

Kursu norises laiks: 21.09. līdz 25.11.2018.


Norises vieta: Liepāja 


Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU lektore, profesionālās bakalaura studiju programmas “Logopēdija” direktore. 


Pieteikties, aizpildot anketu: http://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursu-klausitajiem


Kontaktpersona: Lāsma, e-pasts: luo@liepu.lv

Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
09

Zinātnes padomes sēde

Liepājas Universitāte, Senāta [...]

12:00

Nov
12

23. starptautiskā zinātniskā konference...

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Nov
13

Bārtas un malēniešu folkloras kopu muzikāla...

Liepājas Universitāte, [...]

15:00