Aktuālā informācija par valsts finansēto B programmu “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

2018. gada 2.oktobrī noslēdzās grupu komplektācija un dalībnieku saraksta saskaņošana ar Izglītības un zinātnes ministriju valsts finansētai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas. 

 

Šajā gadā kopējās valsts finansētās mācību vietas ir 64. Tika nokomplektētas 4 grupas, no kurām: 2 grupas Rīgā, 1 Ventspilī un 1 Rēzeknē. 

 

Tā kā kopumā šīs B programmas mācībām tika saņemti 202 pieteikumi, kas ir vairāk nekā pieejamās mācību vietas, tad līdz 5.oktobrim Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa informēs elektroniski pedagogus, kas nav iekļauti mācību grupās.

 

B programma “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei” (iepirkuma identifikācijas numurs: IZM 2018/12) ietvaros.

 

Kontaktpersona: Līga Apenīte, tālr. 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv

Lasīt vairāk

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ” (8 stundas, 30 EUR)

2018. gada 20. oktobrī (NODARBĪBU GRAFIKS

 

Programmas mērķauditorija: 
Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes). 

 

Saturs:
Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes. 
Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
Nepilngadīgais kriminālprocesā, administratīvo pārkāpumu procesā.

 

Plānotais rezultāts: 
paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā. 


*Programmas vadītāja – Ilma Neimane (ilma.neimane@liepu.lv)

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT).

Lasīt vairāk

RADOŠAIS ZĪMĒŠANAS SEMINĀRS-PRAKTIKUMS 20. oktobrī un 24. novembrī

Semināra-praktikuma ietvaros katrs dalībnieks varēs radīt unikālu mākslas darbu - gleznu uz audekla, arī gadījumos, ja zīmēts ir tikai bērnībā, pateicoties unikālai apmācības metodei. Glezna tiks gleznota uz audekla ar akrila krāsām, īpašā gleznošanas  stilā, kuru jebkurš interesents varēs apgūt šajā nodarbībā. Priekšzināšanas kursa apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka! 


Šāds zīmēšanas stils ir:

  • meditatīvs process, kas nomierina, mazina trauksmi un spriedzi caur krāsu pozitīvo ietekmi;
  • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi un atmodina radošumu.

 

Semināra dalībnieki, kas jau reiz piedalījušies seminārā, iegūs jaunas zināšanas- krāsu jaukšanā, kompozīcijas veidošanā, objekta telpiskā atainošanā, objekta ēnu ieklāšanā, zināšanas par perspektīvi, laukuma ritmu, zināšanas par tonalitāti, dažādu krāsu specifiskajām īpašībām, līniju un plakņu novietojuma nozīmi gleznā, krāsu saderību. 

Lasīt vairāk

Iespēja pieteikties tālākizglītības A programmā „Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” (16 stundas)

Norises datumi: š.g. 29.septembrī un 26. oktobrī no 10:00 – 17:00

 

Programmas mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji, speciālās izglītības skolotāji, logopēdi, sociālie pedagogi u.c. speciālisti, kuru darbs saistīts ar agrīnā vecuma bērniem un bērnu ģimenēm.

 

Programmas vadītājs: Mg.sc.educ. Gundega Tomele

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: EUR 65,00.

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 24.. septembrim, aizpildot anketu adresē  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kontaktpersona: Lāsma, e-pasts: luo@liepu.lv

Lasīt vairāk

Kalendārs

Nov
09

Zinātnes padomes sēde

Liepājas Universitāte, Senāta [...]

12:00

Nov
12

23. starptautiskā zinātniskā konference...

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Nov
13

Bārtas un malēniešu folkloras kopu muzikāla...

Liepājas Universitāte, [...]

15:00