Aicinām pieteikties aktuālajām programmām!

 

Aktuālo programmu saraksts: 

 

 • Rakstīšanas traucējumu korekcija: teorija un prakse 12 ak. st.

 

 • Runas un valodas izpēte, traucējumu diagnostika un rezultātu atspoguļošana novērtēšanas ziņojumā 8 ak. st.

 

 • Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi 16 ak. st.

 

 • Muzikālās darbības organizēšana pirmskolā, atbilstoši kompetenču pieejai 12 ak. st.

 

 • Zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolā 36 ak. st.

 

 • Publiskā runa un mūsdienu tehnoloģijas 14 ak.st.

 

 • Izglītības iestādes bibliotekārs 72 ak.st.

 

 • Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem) 80 ak.st.

 

 • Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem) 72 ak. st.

 

 • Pedagoģija 72 ak.st.

 

 • Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē 72 ak.st.

 

Plašāka informācija meklējama raksta atvērumā.

 

Lasīt vairāk

Piedāvājam programmu "Love Now" (28 ak.st.) iekšējās brīvības, miera un viegluma sajūtas atgūšanai

 

Norises laiks: 5 sestdienas laika periodā no novembra līdz decembrim (par precīziem datumiem informēsim dalībniekus personīgi)

Pieteikšanās līdz 2018.gada 9.novembrim, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Programmas mērķauditorija: Cilvēki, kuri vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti. Dzīvot un justies harmonijā ar sevi. Dzīvot apzināti, justies laimīgi. Cilvēki, kuriem rūp viņu emocionālā veselība. Cilvēki, kas vēlas kļūt iekšēji brīvi un mierpilni. Atgūt iekšējas harmonijas sajūtu un dzīvesprieku.

 

 

Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties programmai „Izglītības iestādes bibliotekārs” (72.st.)

 

Plānotais kursu norises laiks: No š.g.17.novembra līdz 2019.gada janvāra beigām.Precīzs nodarbību grafiks tiks publicēts tuvākajā laikā.

 

Kursu maksa: 200 EUR (Maksājumu varēs veikt vairākās daļās)

 

Kursu norises vieta: Liepāja

 

Programmas īsa anotācija: Programmas mērķis: ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai pēc programmas apguves klausītāji prastu plānot un organizēt darbu bibliotēkā. Pilnveidot kursu dalībnieku profesionālo kompetenci izglītības iestādes bibliotēkas darba plānošanā, organizēšanā un dažādu veidu resursu izmantošanā. Iekļautas šādas tēmas: bibliotēkas krājuma veidošana un attīstīšana; bibliotēkas pakalpojumi un lasītāju apkalpošana; bibliotēkas vadīšana; bibliotēka un sabiedrība. 

 

Lasīt vairāk

Kurzemes reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam” 2018. gada 1. novembrī

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) “Liepājas Valsts tehnikums”

Ventspils iela 51, Liepāja

 

Semināra darba kārtība

12:30 – 13:00 Reģistrācija, kafija

13:00 – 13:15 Semināra atklāšana, uzrunas

Kristīne Niedre-Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja

Agris Ruperts, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” direktors

13:15 – 13:45 Pieaugušo izglītības izaicinājumi un iespējas

Ingrīda Muraškovska, Kurzemes reģiona izglītības eksperte, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” mājas lapas redaktore

13:45– 14:15 Pieaugušo izglītības aktualitātes Latvijā

Laura Iveta Strode, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte, Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai” vadītāja

14:15– 14:45 EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un Latvijas līdzdalība tajā

Ilze Seipule, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja

14:45 – 15:15 Pieaugušo izglītības iespējas Erasmus+ programmā

Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta pārstāvis

15.15 – 15.30 Iespējas un risinājumi EPALE lietošanai Kurzemes reģionā

Elita Balčus, Liepājas Universitātes studiju programmas “Eiropas valodu un kultūras studijas” direktore, EPALE Kurzemes reģiona koordinatore

15:30 – 16:00 Semināra noslēgums, jautājumi un atbildes, kafija

 

 

*Semināra darba kārtībā vēl iespējami precizējumi

Lasīt vairāk

Aicinām pieteikties B programmai „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)”

Vispārējās pamatizglītības skolotāji un speciālās izglītības skolotāji, kas realizē vai plāno realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem aicināti pieteikties tālākizglītības B programmai  „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)” , 80 st.


Kursu norises laiks: 22.10. – 8.12.2018.


Kursu norises vieta: Liepāja

Vairāk par kursu programmu var uzzināt Liepājas Universitātes mājas lapā sadaļā Mūžizglītība.


Pieteikšanās kursiem līdz 17.10.2018.

Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore.

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit   https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem
 
Kontaktpersona: Maija, maija.freimane@liepu.lv

 

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Jun
13

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00