LiepU Kurzemes Humanitārais institūts

Liepājas Universitātes (LiepU) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) ir dibināts 2007. gada septembrī uz Folkloras un valodas centra (FVC) bāzes.

KHI mērķis ir latviešu kultūras, īpaši Kurzemes etnoģeogrāfiskā novada, folkloras, valodas, vēstures, mākslas un literāro procesu mantojuma apguve un
zinātniska izpēte, kā arī humanitāro zinātņu studiju veicināšana un pētījumu popularizēšana.


KHI nodarbojas ar vairāku jomu pētniecību:

 

direktore

 

Anita Helviga
Dr.philol.

tālrunis 63483786

anita.helviga@liepu.lv

khi@liepu.lv

 

KHI sekretāre


Sigita Ignatjeva
Mg. philol.


Tālrunis 63454183
sigita.ignatjeva@liepu.lv

http://khi.liepu.lv/

http://kfvc.liepu.lv/

 

  

Vadošie pētnieki:

Dr.habil.philol. prof. Benita Laumane,

Dr.philol. prof. Edgars Lāms,  

Dr. habil. philol. Dace Markus.;

 

Pētnieces

Dr. philol. Anda Kuduma
Dr. philol. Ieva Ozola
Dr. philol. Daiga Straupeniece
Dr. philol. Anita Helviga
Dr. art. Vēsma Lēvalde
Dr. philol. Ieva Ančevska
Mg. paed. Karīna Krieviņa

 

Zinātniskās asistentes: 
Mg. philol. Ieva Kaija Ozola

 

Kurzemes Humanitārais institūts atrodas Kūrmājas prospektā 13, 3. stāvā, e-pasts: khi@liepu.lv , mājas lapa - http://khi.liepu.lv/ .

Atpakaļ

Kalendārs

Jun
30

Promocijas darba aizstāvēšana

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00