LiepU Izglītības zinātņu institūts

LiepU Izglītības zinātņu institūts (IZI) darbību uzsāka 2007. gada 1. septembrī. Tā darbības virzieni ir:

 

Institūta vispārējā pētniecības tēma ir „Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”, kuras ietvaros pētnieki veic individuālu zinātnisko darbību ievēlēšanas laikā no 2013.- 2019.gadam.

 

 

 

direktore

 

Dina Bethere
Dr.paed.

 

tālr.: 634 07738
dina.bethere@liepu.lv

 

   

 

IZI pētnieku individuālās pētnieciskās tēmas (kopīgās tēmas ietvaros)

2013.-2014.gadam

Vadošie pētnieki

Alīda Samuseviča

Pedagoga profesionālā kompetence zināšanu sabiedrībā

Irina Strazdiņa

Personības konkurētspēja un psiholoģiskās aizsardzības sistēma

Pētnieki

Dina Bethere

Bērnu ar speciālām vajadzībām emocionālās labklājības nodrošinājums iekļaujošā izglītības vidē

Olga Glikasa

Veselības izglītības tēmu iespējamie risinājumi dabaszinību un sociālo zinību metodikas kursā

Ludmila Karule

Vizualizācija dabaszinību apguvē

Inta Klāsone

Mākslas valodas apguves nozīme personības pašnoteikšanās procesā

Ilma Neimane

Izglītības kvalitāte augstākajā izglītībā

Linda Pavītola

Mūzikas mācību procesa un tā rezultātu izpēte ilgtspējīgas izglītības kontekstā

Zinātniskie asistenti

Pāvels Jurs

Jauniešu pilsoniskas līdzdalības veicināšana vispārizglītojošajās mācību iestādēs

Svetlana Lanka

Sociālo darbinieku profesionālās kompetences pilnveide ilgtspējības aspektā

Madara Priedoliņa

Pedagoģiskās procesa optimizācija augstskolā

Santa Striguna

Pašizglītošanās process topošo skolotāju izglītībā

Gundega Tomele

Montesori pedagoģija kā atbalsta sistēmas elements bērniem ar īpašām vajadzībām

Atpakaļ

Kalendārs

Jun
30

Promocijas darba aizstāvēšana

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00