Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte izveidota 2000.gadā uz Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultātes bāzes.

 

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte piedāvā studiju programmas:

Pamatstudijas

Augstākā līmeņa studijas

 

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte pakļautībā strādā:

 

 

dekāne

LINDA PAVĪTOLA

Dr. paed.


tālr. 634 07747, 26167420,
e-pasts: 
linda.pavitola@liepu.lv ,

Lielā iela 14, 342. telpa

 

 

 

 

           

 

Fakultātes e-pasts: psdf@liepu.lv

 

vecākā sekretāre, prakšu metodiķe
Ginta Cukura-Šneidera
tālr. 634 07748, 26167420,

Lielā iela 14, 342. telpa 

ginta.cukura@liepu.lv

 


studiju lietvede
Paula Sekača
tālr. 634 25540, 20239215
Lielā iela 14, 341. telpa
paula.sekaca@liepu.lv 
 

studiju lietvede
Madara Lanka
tālr. 634 25540, 20239215
Lielā iela 14, 341. telpa
madara.lanka@liepu.lv 

 

Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes nodaļas vadītāja
Linda Pavītola
tālr. 634 07753, 26181317

Lielā iela 14, 341. telpa 

linda.pavitola@liepu.lv

Pieņemšanas laiks:
O. 12.00 - 14.00
 

sekretāre

Solvita Sekača
tālr. 634 07753, 26181317

Lielā iela 14, 341. telpa 

solvita.sekaca@liepu.lv

 

 

 

 

 

pedagoģijas zinātņu jomas mācībspēki
tālr. 634 07754, Lielā iela 14, 426. telpa

 

 

sociālā darba jomas mācībspēki
tālr. 634 07754, Lielā iela 14, 426. telpa

 

 

mūzikas pedagoģijas jomas mācībspēki
tālr. 634 07754, Lielā iela 14, 426. telpa

 

 

sporta pedagoģijas jomas mācībspēki
tālr. 634 07757,  Lielā iela 14, 126. telpa  

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Jun
30

Promocijas darba aizstāvēšana

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00