Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte tika izveidota 2000.gadā, pārstrukturējot esošās augstskolas fakultātes. Fakultātes pirmsākumi meklējami Latviešu valodas un literatūras fakultātē, kas izveidota LiepU dibināšanas gadā.


Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte piedāvā studiju programmas:


Pamatstudijas


Augstākā līmeņa studijas


Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte pakļautībā strādā:

 

 

 

dekāne
ZANDA GŪTMANE
Dr.philol.


tālr. 634 83783, 26117393

Kūrmājas prospekts 13, 105. telpa,
e-pasts: zanda.gutmane@liepu.lv 

Pieņemšanas laiks:
trešdiena 12:00 - 14:00
 

 

Fakultātes 

e-pasts: hmzf@liepu.lv

 

vecākā sekretāre
Inta Dižgalve
tālr. 634 83779, mob.tālr.: 26117393

Kūrmājas prospekts 13, 105. telpa

inta.dizgalve@liepu.lv

 

studiju lietvede 
Inese Ansule
tālr. 634 83779
Kūrmājas prospekts 13, 105. telpa
inese.ansule@liepu.lv
 

 

 

 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes nodaļas vadītāja
Inta Klāsone
tālr. 634 07755 Lielā iela 14, 426.a telpa

inta.klasone@liepu.lv

 

Pieņemšanas laiks: trešdiena 10.00 - 12.00


 

 

humanitāro zinātņu jomas mācībspēki 
(valodniecība, literatūrzinātne,  folkloristika, kultoroloģija)
tālr. 634 83784, 634 83782,  Kūrmājas prospeskts 13, 111. telpa

 


referente
Anita Helviga
tālr. 634 83781, mob.tālr. 26117393
Kūrmājas prospekts 13, 107. telpa

anita.helviga@liepu.lv

mākslas zinātņu jomas mācībspēki
tālr. 634 07755, Lielā iela 14, 426.a telpa


mākslas studiju sekretāre
Solvita Spirģe-Sēne
tālr. 634 07755, Lielā iela 14, 426.a telpa

solvita.spirge@liepu.lv


humanitāro zinātņu jomas mācībspēki
(svešvalodas)
 tālr. 634 07732, Lielā iela 14, 227.a telpa
 
 
 

  


Atpakaļ

Kalendārs

Jun
30

Promocijas darba aizstāvēšana

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00