Par mums

 

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija

 

Liepājas Universitāte (LiepU) dibināta 1954. gadā uz Skolotāju institūta bāzes. Tās sākotnējais nosaukums - Liepājas Pedagoģiskais institūts. Kopš 1998. gada - Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2008. gada 2. jūlijā Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers izsludināja likumu "Par Liepājas Universitātes Satversmi" un no 16. jūlija Latvijā tapa par vienu universitāti vairāk.

 

Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt 34 studiju programmās un apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, sociālo labklājību. 

 

Liepājas Universitātes misija:

Būt par Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes, inovāciju un kultūras attīstības veicinātāju, kas nodrošina konkurētspējīgas, reģiona attīstībai nepieciešamas, valstiski un starptautiski nozīmīgas studijas, īsteno ar studijām saistītu, valstiski un starptautiski atzītu pētniecību un sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

 

LiepU studiju darbu organizē:

 

Studijas notiek pilna laika vai nepilna laika formā.    Studentu skaits - 1342 (01.10.2016.)

 

Ievēlēto mācībspēku skaits (01.10.2016.) - 80, no tiem 65% ir zinātņu doktori.

Universitātē strādā 24 profesori un asociētie profesori.

 

Zinātniskie institūti

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Jun
13

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00