Zinātniskās konferences

Liepājas Universitāte

Zinātniskās konferences / Olimpiādes

 2019.

Konference

Organizē

Datums

LiepU organizācijas komitejas vadītājs, struktūrvienība

KONFERENCES LIEPĀJAS UNIVERSITĀTĒ

Profesora Edvīna Ģinguļa vārdā nosauktā matemātikas un fizikas olimpiāde

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

janvāris

Doc. Dace Kūma

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

13. zinātniski praktiskā konference

Sociālā darba aktualitātes

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

15. februāris

Lekt. Svetlana Lanka

Izglītības zinātņu institūts

Kurzemes reģiona skolēnu

10. zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

 • Liepājas Universitāte

 • Valsts izglītības satura centrs

8. marts

koordinatore Guna Pūce;

zinātnes prorektore Ieva Ozola

 

25. starptautiskā zinātniskā konference

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

Current Issues in Research of Literature and Culture

 

https://literatura.liepu.lv/

 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

 • Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 • Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

14.–15. marts

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 

Liepājas Universitātes studentu zinātnes un radošuma dienas

 • LiepU fakultātes, zinātniskie institūti

 • Studentu padome

18.–29. marts

 

Datorzinātņu olimpiāde

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

8.–13. aprīlis

Lekt. Inta Znotiņa

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

11. starptautiskā zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

 

25.–26. aprīlis

Prof. Dina Bethere

Izglītības zinātņu institūts

22. starptautiskā zinātniskā konference

Sabiedrība un kultūra

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts, Socioloģisko pētījumu centrs

 • Melardalenas Augstskola (Mälardalen University, Zviedrija)

 • Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte (Lietuvos edukologijos universitetas)

9.–10. maijs

Doc. Arturs Medveckis

Izglītības zinātņu institūts

 

Starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Language Acquisition: Problems and Perspective

 

 

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

17. maijs

Lekt. Gundega Tomele

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte;

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Robotikas sacensības

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

maijs

Lekt. Dzintars Tomsons

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

3. starptautiskā starpnozaru konference

Inovācijas un kreativitāte

Innovations and Creativity

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

6.–8. jūnijs

Doc. Dace Kūma

Dabas un inženierzinātņu fakultāte;

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

17.–23. jūlijs

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Humanitāro un mākslas zinātņu konference

Piemares ļaudis un likteņi – 4

 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

24.–25. oktobris

prof. Edgars Lāms;

asoc. prof. Ieva Ozola

Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa

iWeek

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

11.–16. novembris

MPLab vadītāja Anna Priedola

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

24. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti

The Word: Aspects of Research

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Kurzemes Humanitārais institūts

28.–29. novembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Robotikas sacensības

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte

decembris

Lekt. Dzintars Tomsons

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE –

LĪDZORGANIZĒTĀJA KONFERENCĒS, KAS NOTIEK CITĀS UNIVERSITĀTĒS

5. Jauno lingvistu starptautiskā konference

Via scientiarum

http://venta.lv/zinatne/konferences/

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 • Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte

Ventspils

11.–12. aprīlis

Lekt. Zane France

Ventspils Augstskola

 

ICLEL 2019: 5rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All

 • Galvenais organizētājs: Sakarijas Universitāte (Turcija)

Konferences mājaslapa http://iclel.com

 

Prof. Ilze Miķelsone

Prof. Linda Pavītola

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Starptautiska zinātniska konference

Art, Design and Art Education: Methods and Experiences of Creativity Development

 • Kauņas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva)

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Dabas un inženierzinātņu fakultāte

Kauņa (Lietuva)

novembris

 

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 

 

Zinātniskās konferences – 2018.

Konference Organizē Datums

LiepU organizācijas komitejas

vadītājs, struktūrvienība

KONFERENCES LIEPĀJAS UNIVERSITĀTĒ

12. zinātniski praktiskā konference 

Sociālā darba aktualitātes

 

Reģistrācijas anketa

 

Konferences programma

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

16. februāris

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts

Studentu zinātnes un radošuma dienas

 

Programma

 

 • LiepU fakultātes, zinātniskie institūti

 • Studentu padome

5.–17. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

24. starptautiskā zinātniskā konference

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

 

 

Uzaicinājums

 

Kvietimas

 

Call of papers

 

Programma

 

 • LiepU Kurzemes Humanitārais institūts; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

 • Lietuviešu literatūras un folkloras institūts (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 • Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

15.–16. marts

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Kurzemes reģiona skolēnu

9. zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

 

Sekciju sēdes

 

Darba kārtība sekcijās

 

 • Liepājas Universitāte

 • Valsts izglītības satura centrs

 • Liepājas Izglītības pārvalde

23. marts

Zinātnes prorektore Ieva Ozola

koordinatore Guna Pūce

2. starptautiskā starpnozaru konference

Inovācijas un kreativitāte

http://mathart.liepu.lv/

 • LiepU Dabas un inženierzinātņu fakultāte; Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

5.–7. aprīlis

Doc. Dace Kūma

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

10. zinātniskā konference

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

 

Reģistrācijas anketa

 

Programma

 

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts

20. aprīlis

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts

Starptautiskā zinātniskā konference

Valodu apguve: problēmas un perspektīva

https://vapplapp.liepu.lv/

 

Programma

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

11. maijs

Gundega Tomele

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte


Prof. Diāna Laiveniece

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

21. starptautiskā zinātniskā konference

 „Sabiedrība un kultūra: vērtību dimensija”

 

Informācija par konferenci

 

Reģistrācijas anketa

 

Programma

 

Krājums

 

 • LiepU Izglītības zinātņu institūts, Socioloģisko pētījumu centrs

 • Melardalenas Augstskola (Mälardalen University, Zviedrija)

 • Lietuvas Izglītības zinātņu universitāte (Lietuvos edukologijos universitetas)

18.–19. maijs

Doc. Arturs Medveckis

Izglītības zinātņu institūts, Socioloģisko pētījumu centrs

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā: Ornaments

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

16.–22. jūlijs

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Jauno mediju mākslas konference iWeek 2018 – seniori un jaunie mediji

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas pētījumu laboratorija

12. novembris

Maija Demitere

Mākslas pētījumu laboratorija

23. starptautiskā zinātniskā konference

Vārds un tā pētīšanas aspekti

https://vards.liepu.lv

 

Uzaicinājums

 

Call for Papers

 

Programma

 

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte; Kurzemes Humanitārais institūts

29.–30. novembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE –

LĪDZORGANIZĒTĀJA KONFERENCĒS, KAS NOTIEK CITĀS UNIVERSITĀTĒS

ICLEL 2018: 4rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All

 • Galvenais organizētājs: Sakarijas Universitāte (Turcija).

Sadarbības partneri:

 • LiepU

 • Palacki Universitāte (Čehija)

 • Universitātes koledža (Lēvene, Beļģija) Politehniskais institūts (Garda, Portugāle)

 • Oradea universitāte (Rumānija)

 • Granādas Universitāte (Spānija)

 • Portugāles universitāte (Portugāle)

University of Lower Silesia
(Vroclava, Polija)

3.–5. jūlijs

Prof. Ilze Miķelsone

Prof. Linda Pavītola

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

konferences mājaslapa http://iclel.com

Starptautiska zinātniska konference

Art, Design and Art Education: Methods and Experiences of Creativity Development

 • Kauņas Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva)

 • LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Dabas un inženierzinātņu fakultāte

 • Ročesteras Tehnoloģiju institūts (ASV)

Kauņa (Lietuva)

novembris

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 

 

 

 Liepājas Universitāte

Zinātniskās konferences un semināri

2017. gads

 

 

Konferences/ semināra nosaukums

Norises laiks

Organizācijas komitejas vadītājs,

LiepU struktūrvienība

Sociālā darba aktualitātes

11. zinātniski praktiskā konference

 

Paldies par saņemtajiem pieteikumiem.

Reģistrācija konferencei ir noslēgusies!

 

17. februāris

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts

 Kurzemes reģiona skolēnu

8. zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

 

 10. marts Zinātnes prorektore Ieva Ozola

Referente Guna Pūce

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā

23. starptautiskā zinātniskā konference

Veltījums Olafa Gūtmaņa gadam

Konferences programma

Uzaicinājums (LV)

Uzaicinājums (EN)

 

16.–17. marts

Prof. Edgars Lāms

Kurzemes Humanitārais institūts

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Studentu zinātnes un radošuma dienas

Programma

 

Humanitārās un mākslas zinātņu fakultātes konferences programma
 

 20.–31. marts Zinātnes prorektore Ieva Ozola

LiepU fakultātes, institūti

Studentu padome
 

 Via scientiarum

4. starptautiskā jauno lingvistukonference

Pieteikuma anketa (LV)

Pieteikuma anketa (EN)

Pieteikuma anketa (RU)

Pieteikuma anketa (DE)
 

Konferences programma

 

Referātu anotācijas

 

7.–8. aprīlis  doktorante Sigita Ignatjeva

LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte
 
 Valodu apguve: problēmas un perspektīva

14. starptautiskā zinātniskā konference

 

Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences mājaslapā

 

Look for more information at our website

 

21. aprīlis Asoc.prof. Dina Bethere

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 

Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā

9. zinātniskā konference

 

28. aprīlis

Prof. Anita Līdaka

Izglītības zinātņu institūts

Sabiedrība un kultūra: Izziņa un jaunas zināšanas

20. starptautiskā zinātniskā konference

 

Informācija par konferenci (more information you will find)

 

Pieteikuma forma

 

Application form

 

Konferences programma

 

Rakstu krājums

19.–20. maijs

Doc. Arturs Medveckis

Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta Socioloģisko pētījumu centrs

Abstraktais un konkrētais vizuālās mākslas kompozīcijā

Starptautiskais vizuālās mākslas simpozijs

 

17.–23. jūlijs

Prof. Inta Klāsone

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas vasaras metodiskā nometne 
  
"Liepājas d( Dz)intars” 

Norise
 
1.- 4. augusts  

Piemares ļaudis un likteņi - 3

Letonikas 7. kongresa Liepājas konference

Veltījums Olafa Gūtmaņa gadam

 

Uzaicinājums un dalībnieka anketa

 

Uzaicinājums

 

Konferences programma

 

Letonikas kongresa programma

 

 1.2. novembris  Prof. Edgars Lāms

Asoc.prof. Ieva Ozola

Kurzemes Humanitārais institūts

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

 

iWeek

9. Starptautiskā jauno mediju mākslas nedēļa

11. novembris

 

Anna Priedola

HMZF Mākslas pētījumu laboratorija

Vārds un tā pētīšanas aspekti

22. starptautiskā zinātniskā konference

 

Uzaicinājums (LV)

Uzzaicinājums (EN)

Programma

 

30. novembris –1. decembris

Prof. Linda Lauze

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Eiropa, Latvija, Liepāja sociālo procesu spogulī 
10. Socioloģisko pētījumu centra konference
 Decembris  Doc. Arturs Medveckis

Socioloģisko pētījumu centrs

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts Zinātnes padomes sēdē 2016. gada 7. novembrī.

 

 

 

Zinātnes prorektore I. Ozola
 

Atpakaļ