Promocijas padomes

Liepājas Universitātei deleģētas promocijas tiesības divās zinātņu nozarēs (Ministru kabineta noteikumi Nr. 1000, 27.12.2005.):

  1. valodniecībā;
  2. pedagoģijā.

 

LiepU valodniecības nozares promocijas padome

 

Zinātniskais grāds

Vārds, uzvārds

Amats promocijas padomē

Darba vieta un amats

Dr.philol.
Jānis Sīlis 
Padomes priekšsēdētājs,
LZP eksperts 
Ventspils Augstskola, profesors 

Dr.habil.philol.

Ilga Jansone

Priekšsēdētāja vietniece, 

LZP eksperte

LU Latviešu valodas institūts, vadošā pētniece, institūta direktore

Dr. philol.
Agnese Dubova 
Padomes locekle,
LZP eksperte
Ventspils Augstskola,
docente 
Dr.paed.
Diāna Laiveniece 
Padomes locekle, 
LZP eksperte 
Liepājas Universitāte,
profesore 

Dr.philol.

Dzintra Lele-Rozentāle 
Padomes locekle, 
LZP eksperte 
Ventspils Augstskola, asociētā profesors  
Dr.habil.philol.
Dace Markus 
Padomes locekle,
LZP eksperte  
Liepājas Universitāte,
rektore 
Dr. philol.
Egita Proveja 
Padomes locekle,
LZP eksperte  
Ventspils Augstskola,
docente 

Dr.philol.

Tatjana Stoikova 
Padomes locekle,
LZP eksperte 
Ventspils Augstskola,
vadošā pētniece 

Dr.philol.

Ieva Ozola

Padomes sekretāre

Liepājas Universitāte,  asociētā profesore

 

Apstiprināts LiepU Senāta sēdē 23.01.2017,  ar grozījumiem 01.01.2018.

 

Promocijas padomes sastāvs pirms katras aizstāvēšanas procedūras ar rektora rīkojumu var tikt papildināts ar atbilstīgās valodniecības apakšnozares LZP apstiprinātiem ekspertiem.

 

LiepU pedagoģijas nozares promocijas padome

 

Zinātniskais grāds

Vārds, uzvārds

Amats promocijas padomē

Darba vieta un amats

Dr.paed.

Alīda Samuseviča

Padomes priekšsēdētāja, eksperte

Liepājas Universitāte, profesore

Dr.paed.

Inta Klāsone 

Priekšsēdētāja vietniece,

eksperte

Liepājas Universitāte, profesore

Dr.paed.

Dina Bethere

Padomes locekle, eksperte

Liepājas Universitāte, asociētā profesore

Dr.paed.

Anita Līdaka

Padomes locekle, eksperte

Liepājas Universitāte, profesore

Dr.habil.paed.

Tatjana Koķe

Padomes locekle, eksperte

Rīgas Stradiņa Universitāte, profesore

Dr.paed.

Ilze Miķelsone

Padomes locekle, eksperte

Liepājas Universitāte, asociētā profesore

Dr.paed.
Ilma Neimane

Padomes locekle, eksperte 

Liepājas Universitāte, docente 

Dr.paed.

Linda Pavītola

Padomes locekle, eksperte 

Liepājas Universitāte, asociētā profesore

Dr.paed.

Olga Glikasa

Padomes sekretāre

Liepājas Universitāte, docente

 

 
Apstiprināts ar papildinājumu Senāta sēdē 23.05.2016.

 

 

Promocijas padomes sastāvs pirms katras aizstāvēšanas procedūras ar rektora rīkojumu var tikt papildināts ar pedagoģijas nozares LZP apstiprinātiem ekspertiem.

Atpakaļ