Zinātnes padome

ZINĀTNES PADOMES SASTĀVS

2017./2018.studiju gadā

 

Nr. p. k.

Zinātniskais grāds,

vārds, uzvārds

Pārstāvniecība

 

1.      

Dr.philol. Ieva Ozola

Zinātnes prorektore

2.      

Dr.sc.ing. Armands Grickus

DITI direktors

3.      

Dr.philol. Edgars Lāms

KHI direktore

4.      

Dr.paed. Anita Līdaka

IZI direktore

5.      

Dr.sc.admin. Inese Lūsēna-Ezera

VZI direktore

6.      

Dr.sc.comp. Anita Jansone

Doktora studiju programmas "E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība" direktore, DIF dekāne

7.      

Dr.paed. Inta Klāsone

Doktora studiju programmas "Pedagoģija" direktore, HMZF profesore

8.      

Dr.paed. Diāna Laiveniece

Starpaugstskolu doktora studiju programmas "Valodniecība" padomes priekšsēdētāja, HMZF profesore

9.      

Dr.paed. Alīda Samuseviča

Pedagoģijas nozares promocijas padomes priekšsēdētāja, PSDF profesore

10. Dr.biol. Roberts Jūrmalietis Vides zinātņu vadošais pētnieks, DIF vides zinātņu virziena vadītājs, docents  

11. 

 

Studentu padomes pārstāvis

 

APSTIPRINĀTS 

Senāta sēdē  2017.gada 31.augustā

 
 
     
  
Zinātnes padomes kompetence ir Liepājas Universitātes zinātniskās darbības un personāla zinātniskās kvalifikācijas pilnveides satura, organizācijas, kvalitātes novērtēšanas un attīstības jautājumi.     
 
Zinātnes padome:   
Atpakaļ

Kalendārs

Mar
08

Datorzinātņu olimpiāde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Mar
10

27. starptautiskā zinātniskā konference...

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Mar
10

Jogas nodarbības

TIEŠSAISTĒ

17:00