Studiju programmas

Studiju programma

Kvalifikācija/ iegūstamais grāds

Studiju ilgums

Studiju forma

BALTU FILOLOĢIJA, KULTŪRA UN KOMUNIKĀCIJA

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

4 gadi

Pilna laika studijas

BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam:

uzņēmuma vadītājs

personāla vadītājs

sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs

ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

 

4 gadi

 

4 gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas

 

Nepilna laika studijas

DIZAINS

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam:

datordizainers

interjera dizainers

produktu dizainers

fotogrāfs

 

4 gadi

 

Pilna laika studijas

 

EIROPAS VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un franču valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un latviešu valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un krievu valodas un kultūras studijās

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un spāņu valodas un kultūras studijās

 

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un vācu valodas un kultūras studijās

 

3 gadi (ar priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu valodā)

 

4 gadi (bez priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā)

Pilna laika studijas

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam:

programmēšanas inženieris

elektroniskās komercijas speciālists

 

4 gadi

 

Pilna laika studijas

 

JAUNO MEDIJU MĀKSLA

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā

3 gadi

 

Pilna laika studijas

 

KULTŪRAS VADĪBA

Kultūras darba vadītājs

4 gadi

 

4 gadi un 6 mēneši

 

Pilna laika studijas

 

Nepilna laika studijas 

LOGOPĒDIJA

Skolotājs logopēds

4 gadi

 

Pilna laika studijas

 

MEHATRONIKA

Inženieris mehatronikā

4 gadi

 

Pilna laika studijas

 

SKOLOTĀJS

  • Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotājs
  • Pirmsskolas izglītības skolotājs (ar tiesībām strādāt par speciālās izglītības skolotāju un sociālo pedagogu pirmsskolā)
  • Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu /vācu/ franču valoda) skolotājs
  • Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu (latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotājs
  • Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • Sporta un deju skolotājs
  • Mūzikas skolotājs

4 gadi

 

4 gadi un 6 mēneši

 

Pilna laika studijas

 

Nepilna laika studijas 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Sociālais darbinieks

4 gadi

 

4 gadi un 6 mēneši

 

Pilna laika studijas

 

Nepilna laika studijas 

TŪRISMA UN REKREĀCIJAS VADĪBA

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam

tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs

tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

 

4 gadi

 

4 gadi un 6 mēneši

 

Pilna laika studijas

 

Nepilna laika studijas 

VIDES UN ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU PĀRVALDĪBA UN INŽENIERIJA

 

atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam:

vides pārvaldības speciālists

vides inženieris

 

4 gadi

 

Pilna laika studijas

 

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS

Pirmsskolas skolotājs

2 gadi un 6 mēneši

Nepilna laika neklātienes studijas

Atpakaļ