C kategorijas sporta speciālistu pilnveide

 

„C” KATEGORIJAS SPORTA SPECIĀLISTU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA (320 STUNDAS)

Licence Nr P-14982

  

Vispārīgā pedagoģija. Didaktika. Sporta pedagoģija (64 stundas)

Sporta psiholoģija. (36 stundas)

Anatomija. Sporta fizioloģija. (56 stundas)

Sporta medicīna. Uzturs.Higiēna. (68 stundas)

Sporta teorija. Sporta treniņu teorijas pamati.(64 stundas)

Izvēlētā sporta veida teorija.(10 stundas)

 

Prakse, prakses projektu izstrāde izvēlētajā sporta veidā.(22 stundas)

 

 

Mācības notiks klātienē, latviešu valodā, mācību ilgums 6 mēneši.

 

Mācības notiks 2 reizes nedēļā, ~ 4 lekcijas dienā (plkst. 9.00 – 17.00).

 

Mācību laikus, saskaņojot ar dalībniekiem, varēs plānot pēc vairākuma pieprasījuma.

 

Mācību maksa EUR 855,-

 

! Piedāvājam mācību maksu maksāt pa daļām:

 

Uzņemšanas noteikumi: programmā uzņem klausītājus bez augstākās sporta izglītības, ar vidējo izglītību, bez iestājpārbaudījumiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  

Sertifikācijai nepieciešamie dokumenti:

  

Sekmīgi realizējot profesionālās pilnveides izglītības programmu tiks izdota apliecība un tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu (26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" ("LV", 16 (4207), 29.01.2010.) [stājas spēkā 30.01.2010.]

 

Par sporta speciālista sertifikācijas procesu skatīt ŠEIT.

  

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas, Lielā iela 14, 4. stāvs, 428. kab., darba laiks: P.-C. 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00. Tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT).

 

Programmas direktore: Mg.sc.educ. Helēna Vecenāne, helena.vecenane@liepu.lv

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
09

Zinātnes padomes sēde

Liepājas Universitāte, Senāta [...]

12:00

Nov
12

23. starptautiskā zinātniskā konference...

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Nov
13

Bārtas un malēniešu folkloras kopu muzikāla...

Liepājas Universitāte, [...]

15:00