Kvalitātes politika

Liepājas Universitātes Kvalitātes politika: Nodrošināt pētniecībā balstītas, reģionam nepieciešamas, Latvijas un starptautiskā mērogā konkurētspējīgas un kvalitatīvas augstākās profesionālās, akadēmiskās izglītības un mūžizglītības ieguves iespējas, veicinot zināšanās un profesionālajās kompetencē balstītu Latvijas tautsaimniecības attīstību un radošas, kultūrorientētas sabiedrības nostiprināšanos, ņemot vērā Eiropas Standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG-2015).

 

Kvalitātes politika balstās uz LiepU stratēģiju un tajā noteiktajām vērtībām: cilvēks, sadarbība, izaugsme, Latvija.

 

Kvalitātes politiku īsteno visas LiepU struktūrvienības un darbinieki, atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem. Kvalitātes nodrošināšana ir aprakstīta LiepU Kvalitātes rokasgrāmatā.

Atpakaļ

Kalendārs

Jun
30

Promocijas darba aizstāvēšana

Liepājas Universitāte, [...]

12:00

Aug
29

Senāta sēde

Liepājas Universitāte, [...]

12:00