Bizness un industrija

Liepājas Universitāte 2017/2018. gadā ēkā Lielajā ielā 14, Liepājā realizē divus ERAF projektus:

  1. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”. ERAF finansējums projekta ietvaros paredzēts 511700,00 EUR un valsts budžeta finansējums 90300,00 EUR.


 

  1. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas ietvaros sinhronizēšanai un veicamo darbu apvienošanai Liepājas Universitātei, Lielā ielā 14, Liepājā” un Pasūtītājam 2017.gada budžetā būs pieejams finansējums.” ERAF finansējums projekta ietvaros paredzēts 824987,90 EUR un valsts budžeta finansējums 145586,10 EUR.


 

 


 

Liepājas Universitātes attīstības pamatā ir tāda pētniecības un inovatīvās darbības attīstība, kas atbilst kā reģionālām, tā globālām interesēm un vajadzībām.

 

Mēs esam aktīvi dalībnieki tautsaimniecības jomās, kas skar kultūras, sabiedrības un industrijas intereses. Liepājas Universitātes pētījumi un projekti bieži tiek veidoti, balstoties uz mūsu sadarbības partneru vajadzībām.

 

 

 

 

 

2009. gadā Liepājas Universitāte sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Liepājas filiāli, AS „Liepājas Papīrs” u.c. Liepājas uzņēmumiem ir izveidojusi SIA „Kurzemes Biznesa inkubators”. Šādā veidā mēs risinām divus stratēģiskus sadarbības mērķus:

 

Kurzemes Biznesa inkubators sniedz savus pakalpojumus Liepājā, Kuldīgā un Saldū. Detalizētāku informāciju par Biznesa inkubatora sniegtajiem uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem un aktivitātēm mājas lapā www.kbi.lv .

Īstenojot pētniecības procesu integrāciju tautsaimniecības attīstībā, 2012.gadā Liepājas Universitāte kļuva par Zaļās enerģijas un vides tehnoloģiju klastera dalībnieku, kas apvieno ap 60 biedru no dažādām organizācijām. Piemēram, Siemens, AS „Liepājas Papīrs”, SIA „Liepājas RAS”, SIA „Ekovalis”, Ventspils Augstskolu, Daugavpils Universitāti utt.

 

Klastera mērķis ir zaļo tehnoloģiju un vides jomās strādājošo komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbība, kas veicina šo jomu un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovāciju, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi .

 

Detalizētāku informāciju par Zaļās enerģijas un vides tehnoloģiju klastera aktivitātēm mājas lapā www.kbi.lv .

Atpakaļ