Bērnu tiesību aizsardzība

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt profesionālās kvalifikācijas  pilnveides programmu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 40 akadēmisko stundu apjomā tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, psihologiem, Valsts policijas amatpersonām, ieslodzījuma vietu darbiniekiem, Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, valsts un pašvaldību speciālistiem.

 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.pantu programma piedāvā iespēju pilnveidot profesionālo  kvalifikāciju, apgūstot speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Programma izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (01.04.2014.) 

 
(Programmas mērķauditorija - psihologi)
(Programmas mērķauditorija - tiesneši, prokurori, advokāti)
(Programmas mērķauditorija - Valsts policijas amatpersonas, ieslodzījumu vietu darbinieki, Valsts probācijas dienesta darbinieki)
(Programmas mērķauditorija - valsts un pašvaldību speciālisti)

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Kalendārs

Nov
09

Zinātnes padomes sēde

Liepājas Universitāte, Senāta [...]

12:00

Nov
12

23. starptautiskā zinātniskā konference...

Liepājas Universitāte, [...]

10:00

Nov
13

Bārtas un malēniešu folkloras kopu muzikāla...

Liepājas Universitāte, [...]

15:00